پاراسل

ایمنی و خطرات پاراسل : همه آنچه باید در مورد ایمنی پاراسل بدانیم

پاراسل ورزشی هیجان انگیز است که در آن می‌توانید بر فراز دریا پرواز کنید و از ارتفاعی زیاد امواج خروشان دریا را مشاهده کنید. پاراسل هم مانند هر فعالیت هیجانی دیگری، ریسک وقوع حادثه در آن وجود دارد، اما اگر موارد ایمنی ای که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم را رعایت کنید خطرات پاراسل […]

تاریخچه ی پاراسل

در سال ۱۹۶۲، یک مهندس فرانسوی به نام پیر – مارسل لموین، یک چتر نجات صعودی که بعد ها به پاراسل معروف شد را ایجاد کرد. این چتر نجات صعودی به وسیله تغییر یک چتر نجات ضد فرمانده به دست آمد. طراحی ضد فرمانده براساس چتر نجات  ۲۴ خط تعلیق صورت گرفت که اسلات های فرمان […]